Liberte

Lista działów


Informacje Eko i Zielone

Azrael

Zielone Wiadomości

Tłumacz/ Translate

Polskaliberalna.net - Merkuryusz Polski - Wybory prezydenckie 2010 od kuchni!

Ecoportal.com.pl

Ekopolityka w prasie

Antymatrix- Edwin Bendyk

Indymedia Polska

Mama Ziemia

ZielonyDziennik.pl

Ekologia.pl: Wiadomości

Partia Ochrony Zwierząt

ECOWAWA.PL

ekologia – wiadomości

Zielona Warszawa

Racjonalista.pl

Krytyka Polityczna

Lewica.pl - wiadomości z Polski

strasznasztuka

4 nowe linie metra dla Warszawy

Warszawa może mieć kilka nowych linii metra kosztem relatywnie niewielkim. Będzie to metro naziemne, wykorzystujące istniejącą sieć linii kolejowych wokół centrum miasta. Dlaczego dotychczas taki system komunikacyjny nie powstał? Brak jest „politycznego ciśnienia”, nikt nie rozumie że kolej w Warszawie mogłaby przewozić tyle samo pasażerów co system metra- ok. 300- 350 mln podróżnych rocznie. Te wielkości są możliwe, układ linii kolejowych na to pozwala, nie pozwalają jednak politycy. Nie są oni wręcz zainteresowani tym tematem.


1. Linia metra M3

Najprościej jest wykorzystać wewnątrzmiejski odcinek Warszawskiej Kolei Dojazdowej WKD- jest to gotowe torowisko ze stacjami. Obecnie pociągi na odcinku wewnątrzmiejskim kursują tak jak i na reszcie systemu- co 30 minut. Warto zaproponować tutaj wprowadzenie kursów co 5 minut na odcinku miejskim, do stacji Warszawa- Aleje Jerozolimskie. Wówczas na stacji końcowej trzeciej, naziemnej linii metra musiałyby się znaleźć tory odstawcze.

W celu zdobycia większej liczby pasażerów możliwe jest przedłużenie linii WKD o jedną stację w Śródmieściu. Linia zostałaby jednotorowo dociągnięta do stacji kolei podmiejskiej Warszawa Śródmieście. Istnieje odpowiednie miejsce w tunelu, lecz przebudowie musiałaby ulec stacja Warszawa Śródmieście. W kierunku wschodnim pasażerowi mogliby korzystać tylko ze środkowego peronu wyspowego. Peron od strony południowej byłby zwężony, bowiem na stację doszedłby jeszcze jeden tor- końcówka linii WKD.

Linia WKD zostałaby podciągnięta możliwie najbliżej stacji metra, pojawiłoby też się tutaj przejście podziemne skracające przejście na perony stacji metra. Sieć WKD przynajmniej na odcinku miejskim zostałaby wyposażona w bramki, i przypominałaby system metra. Wykorzystanoby z racji napięcia tramwajowego na tej linii sprowadzony z Europy Zachodniej używany tabor tramwajowy lub Stadtbahn'u, kolei miejskiej będącej następną generacją tramwajów.

Zakup taboru całkowicie nowego nie jest zdaniem autora metodą na szybkie uruchomienie tej linii.

2. Linia metra M4

Kolejną linią relatywnie prostą do uruchomienia jest odcinek Kolei Obwodowej łączący Dworzec Gdański z Dworcem Zachodnim. Obsługuje on takie stacje jak Koło, Kasprzaka etc. Proponowane jest tutaj wprowadzenie, początkowo za pomocą niskopojemnego taboru spalinowego (spodziewany, przynajmniej w fazie początkowej, mniejszy otok pasażerski) połączenia miejskiego kursującego z częstotliwością co 10 minut. Rolą tego połączenia, będącego technicznie koleją miejską, ale handlowo oznaczonego jako metro, jest dowóz pasażerów do stacji metra Dworzec Gdański. W okresie początkowym nie jest to konieczne,m ale w dalszej perspektywie czasu możliwe jest dodanie bramek przy wejściach na stacje oraz połączenie także tej linii w jeden system z systemem metra warszawskiego (brak bramek biletowych na przejściu między liniami, wyjście ze strefy taryfowej dopiero przy opuszczeniu stacji).

3. Linia metra M5
Podczas niedawnej modernizacji linii kolejowej stanowiącej północną obwodnicę Warszawy władze miasta nie porozumiały się z inwestorem odnośnie budowy przystanków pasażerskich na modernizowanej linii. Możliwe jest zbudowanie krótkich platform przystankowych (bynajmniej nie 200-metrowych, jak wymagają absurdalne polskie normy) i wprowadzenie kursujących co 10 minut krótkich składów ezt. Możliwe że wykorzystany zostanie tabor spalinowy, z braku krótkich, mniej pojemnych składów o napędzie elektrycznym. Umożliwi to wprowadzenie linii metra M5 obsługującej relację: Warszawa Dworzec Gdański- Warszawa Gołąbki (budowa przystanków Karolin, Odolany, Fort Wola, Jelonki, Lasek na Kole, Powązki, Arkadia- na zmodernizowanym już torowisku).

4. Linia metra M6
Ta linia naziemnego metra ma charakter uzupełniający, jej zadaniem jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury szynowej celem odciążenia sieci drogowej. Linia ta połączy Dworzec Wschodni z Cmentarzem Północnym poprzez stacje Fort Radiowo- Górce- Lasek na Kole- Warszawa Gdańska- Warszawa Zoo.

Od północnej obwodnicy kolejowej Warszawy odchodzi bocznica kolejowa do huty. Jej przebieg jest atrakcyjny dla potencjalnych przewozów pasażerskich. Linia ta kursowałaby co 20 minut, wykorzystywanoby tabor spalinowy.

Nieznany jest popyt na przewozy pasażerskie między stacją Dworzec Gdański a Dworcem Wschodnim. Wprowadzenie często kursującej linii obsługiwanej mniej pojemnym taborem pozwoli określić ten popyt. Być może odcinek Dworzec Wschodni- Dworzec Gdański winien być obsługiwany naprzemiennie liniami M4 i M6, z częstotliwością co 10 minut? Częstotliwość co 20 minut może się okazać nieatrakcyjna, jednocześnie nieznany jest popyt w tej relacji.

Przewoźnicy
Na określonych liniach przewozy może realizować podmiot prywatny, zresztą doświadczenia Japonii czy krajów Europy Zachodniej dowodzą że przewoźnicy prywatni dobrze sprawdzają się w obsłudze połączeń kolei miejskich. Przewoźnikiem może być także spółka Metro Warszawskie, która jak dotychczas obsługuje tylko jedną linię, zamiast kilku, które mogłaby.

Specyfika systemu
Do obsługi wybrano linie na których istnieje dostępna przepustowość pozwalająca na wprowadzenie intensywnych połączeń kolei miejskiej, z częstotliwościami- co 5 minut na sieci WKD, i co 10-20 minut na sieci zarządzanej przez PKP PLK. W przypadku sieci zarządzanej przez PKP PLK, 3 zaproponowane linie metra naziemnego wykorzystują Dworzec Gdański jako swoista piastę systemu. Bez wątpienia dworzec ten będzie miał kluczową rolę w przyszłym systemie szybkiej komunikacji szynowej Warszawy, jeśli taki powstanie.

Adam Fularz

Posted by Adam Phoo on 08:40. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for 4 nowe linie metra dla Warszawy

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć